Zbiornik Jeziorsko

Mały plener przy zachodzie słońca nad zbiornikiem Jeziorsko